Berichten

Wil je telkens het laatste nieuwe bericht via mail krijgen? Vul dan hier je e-mailadres in:

De Kalmthoutse Heide

Klik hier voor alle leuke fotootjes van onze uitstap naar de Kalmthoutse Heide.

donderdag: Laatste Bibliotheekbezoek!


Morgen gaan we voor de laatste keer dit schooljaar naar de bibliotheek... om al onze boeken terug in te leveren.

Let op: Er wordt een bedrag  per dag aangerekend voor alle materialen die na dit laatste klasbezoek worden binnengebracht en de uitleentermijn overschreden is.

Dankzij een lege bibkaart kunt u uitkijken naar een onbezorgde vakantie.

Wilt u tijdens de vakantie ook boeken uitlenen of binnenbrengen? Dat kan.
De exacte openingsdagen en -uren vindt u op de website www.beveren.be/openingsuren/968

Veel plezier

Planning en inoefening eindtoetsen: juni 2017

Hieronder vind je alvast de planning van de eindtoetsen. Als je op de links klikt, kun je extra oefenen zodat je goed voorbereid bent... Veel succes!


maandag 12 juni 2017

Getallenkennis
 • getallen afronden: 
4.     Tot op het honderdtal 
 • een breuk nemen  van een getal: 
1.     oefening 1 
2.     oefening 2 
3.     breuken herkennen (deze oefening kun je telkens opnieuw maken met andere opgaven)
5.     Duid de juiste breuk aan en steek zo de rivier veilig over.
 • diagrammen en grafieken: 
1.     Diagrammen lezen 1
2.   Diagrammen lezen 2 (nieuw)
 • tabellen:
1.     Tabellen lezen
 • verhoudingen:
1.     oefening 1

dinsdag 13 juni 2017

Begrijpend lezen
 • boodschap - zender -ontvanger - bedoeling
 • eerst - dan (oorzaak - gevolg): 
1.     oefening 1
 • verwijswoorden: 
1.     Verwijswoorden in de leestekst 'Damspel' zoeken
2.     Verwijswoorden in verschillende teksten zoeken
 • meningen en feiten: 
1.     oefening 1
 • woorden met dezelfde betekenis (bv. blad)

woensdag 14 juni 2017

Bewerkingen

donderdag 15 juni 2017

Schrijven + taalbeschouwing
 • zinnen correct overschrijven
 • hoofdletters en leestekens correct gebruiken: oefening 1
 • verwijswoorden gebruiken tijdens het schrijven: oefening 1 / oefening 2
 • werkwoorden juist invullen in de zin: oefening 1 
 • foute zinnen verbeteren
 • bijvoeglijke naamwoorden correct invullen in een zin
 • woordspin maken over bepaald onderwerp + een zin maken met woorden

Metend rekenen

maandag 19 juni 2017

Spreken + taalbeschouwing
 • Hoe stel je een vraag?
 • Hoe maak je iets duidelijk aan andere mensen?
 • Hoe deel je iets mee?
 • Wat zijn de belangrijkste gespreksregels?

dinsdag 20 juni 2017

Meetkunde

woensdag 21 juni 2017

Taalsystematiek

vrijdag 23 juni 2017

Spelling

 • dubbel of enkel?

Luisteren

Luistertekst met vraagjes:

1.     In een molen